Praktische info

Aansluiting spelers & lidgeld

Spelertjes kunnen zich aansluiten bij KVE Drongen vanaf de derde kleuterklas. De haalbare instroom aan jeugdleden en de ploegindelingen worden jaarlijks opgevolgd (zie Sectie ‘Spelersgroepen en nieuwe spelers’). 5-jarigen kunnen ook al starten maar dat is via onze voetbalschool, info zie website KVE Drongen. Zolang oefen- of testspelers niet zijn aangesloten, zijn ze niet verzekerd. Aansluitingen kunnen enkel via de gerechtelijk correspondent of secretaris van KVE Drongen en na voordracht door de jeugdcoördinatoren.

Lidgeld seizoen 2021-2022:
• 300,00 € U6
• 350.00 € U7 tem Postformatie
• 2e aangesloten lid per gezin: – 50,00 €
• 3e – 4e – … aangesloten lid per gezin : – 75,00 €

Het lidgeld omvat:
• lidmaatschap voor het betreffende seizoen bij KVE Drongen, met onder andere ~ 150 uur
training/degelijke voetbalopleiding door ons team aan enthousiaste en veelal gediplomeerde trainers
• lidmaatschap bij de KBVB
• sportverzekering
• spelerskledingspakket
• gratis drankbonnetje bij elke wedstrijd
• algemene kosten worden verdeeld over alle spelers, en omvatten bondstaksen,
vergoedingen trainers, scheidsrechterskosten, coaching en begeleiding bij wedstrijden, drank tijdens de rust, ook voor de tegenstrevers, douchegelegenheid na elke training en wedstrijd, energiekosten (water/elektriciteit/verwarming), campushuur en uitrustingskosten, en algemene onderhoudswerken terreinen en gebouw.


Bij de meeste ziekenfondsen kan je een formulier ‘tegemoetkoming sportabonnement’ verkrijgen en dit laten invullen door KVE Drongen. Dit formulier stuur je door naar onze Secretaris via email en krijg je ondertekend terug van hem.

Activiteiten en evenementen – KVE Keiskrant
Naast de trainingen en wedstrijden, worden vanuit de club en de jeugdwerking een aantal
evenementen georganiseerd, zowel op het sportieve als het sociale vlak. Meer gedetailleerde informatie wordt per activiteit verspreid gedurende de loop van het seizoen. We kijken uit naar jullie enthousiaste en talrijke deelname.


Afgelaste wedstrijden
Officiële en actuele informatie over afgelaste wedstrijden wordt door de voetbalbond ter beschikking gesteld via http://www.belgianfootball.be/nl/ (> Competities > Afgelastingen). Dit alles zal ook gecommuniceerd worden via PSD (ProSoccerData)
Informatie kan ook ingewonnen worden via de trainer of ploegafgevaardigde.


Gezond en uitgerust voetballen
Sporten is gezond en het is belangrijk onze jongeren tot sport aan te zetten. Immers,
lichaamsbeweging komt niet altijd in voldoende mate aan bod (denk maar de leuke uurtjes achter spelconsoles, tv en computer). Wie aan sport doet, moet fit voor de dag kunnen komen en gezonde levensgewoontes zijn dus ook voor onze sporters een aanrader.
Zo is bijvoorbeeld de nachtrust van onze jeugdleden belangrijk om de intensiteit van de
inspanningen te verwerken en fris achter de bal te staan tijdens trainingen en wedstrijden om een hoog technisch niveau te kunnen bereiken. Hou er rekening mee, dat door afwezigheid wegens ziekte of kwetsuur, jouw kind enige energie verloren heeft, zodat de trainer het gepast kan vinden je kind een extra dag rust toe te kennen. Een inloopperiode kan ook nodig zijn na afwezigheden wegens vakantie of examens.
Met andere woorden zorg ervoor dat de speler voldoende rust en een gezonde voeding krijgt, en een goede begeleiding thuis (zie betreffende punt). Dit zodat aan de start van een wedstrijd of training onze jeugdleden met de nodige motivatie en fitheid paraat zijn. Loop je ondanks alles toch een kwetsuur op, meldt dit dan steeds aan de trainer of ploegafgevaardigde.

Begeleiding thuis
Van de begeleiders en trainers wordt een optimale verzorging en voetbalvorming verwacht voor onze spelers. Uiteraard moet een speler ook steeds kunnen terugvallen op het thuisfront. Een gezonde sportbeleving is immers niet enkel het werk van de club. Steun je sporter bij tegenslagen en relativeer de goede prestaties. De ontwikkeling van jeugdspelers is grillig. Soms staan ze stil en plotseling zie je vooruitgang. Steun ze door zoveel mogelijk wedstrijden en trainingen bij te wonen. Laat daarbij de coaching over aan de trainer, anders weten de spelers niet meer waar ze aan toe zijn!

We eisen een sportief gedrag van onze spelers en verwachten dat derhalve ook van de ouders/toeschouwers. Gezond enthousiasme langs de zijlijn juichen we van harte toe. Voetbalvorming en je thuis voelen in een voetbalclub heeft vele facetten. Hierbij werken ouders, bestuur en trainers/begeleiders samen, waarbij het voetbalplezier van het jeugdlid zeer belangrijk is.
De situatie thuis, op school en voor de studie krijgen daarbij voorrang. Indien zich problemen voordoen, laat niet na dit te bespreken met de trainer, de jeugdverantwoordelijke of iemand uit het jeugdbestuur.


Clubkledij & voetbalschoenen
Elke ploeg krijgt een set wedstrijdtruien die eigendom van de club blijven (kousen en broekje zijn persoonlijk en worden uitgedeeld bij aanvang van het seizoen). Deze uitrusting voor wedstrijden wordt in onderlinge samenspraak gewassen en beheerd door de ploegafgevaardigde en de ouders.
In principe komen alle spelers bij uit- en thuiswedstrijden naar het terrein in de training van KVE Drongen. Nieuwe trainingspakken kunnen, in zover deze niet in het basispakket bij aansluiting vervat zitten, aangekocht worden (contacteer materiaalmeester) zolang de voorraad strekt.
Goede voetbalschoenen en beenbeschermers zijn uiteraard onmisbare voetbalattributen, en daar zorg je zelf voor. De voetbalschoenen moeten goed passen om pijnlijke tenen (te klein) of blaren (te groot) te vermijden. In de winkel wordt hierover meestal goed advies gegeven en je kan indien nodig ook de trainer of andere ouders om raad vragen. Zorg verder ook voor een gepaste sportkledij voor de trainingssessies. De club houdt van uniformiteit. Onze clubkleuren zijn lichtblauw, we streven er dan ook naar dat iedereen dezelfde kleur draagt op training, liefst van JAKO. Heb hierbij aandacht voor de weersomstandigheden.
Kinderen durven nogal eens kledij te verliezen. Naamteken kledij en trainingsbal dan ook steeds.
Achtergelaten kledij of trainingsballen worden slechts tijdelijk bijgehouden door de club. Is er iets zoek kom dan eens kijken in het clublokaal. Indien je in de tas van jouw kind kledij aantreft van iemand anders, was deze en geef ze aan de trainer. De eigenaar zal je zeer dankbaar zijn.

Competitiewedstrijden: transport
Voor het vervoer wordt steeds beroep gedaan op de ouders. Bij thuiswedstrijden moeten de U6-U7-U8-U9 minstens 30 minuten voor aanvang van de wedstrijd aanwezig zijn. Alle andere categorieën moeten minstens 45 minuten tot 60 minuten op voorhand aanwezig zijn. Bij uitwedstrijden en tornooien worden door de trainer en de ploegafgevaardigde de nodige afspraken gemaakt. Ouders houden zich hierbij steeds aan de gemaakte afspraken en tijdstippen, en verwittigen tijdig bij onvoorziene omstandigheden.

Jeugdcategorieën & wedstrijdopvatting
De KBVB volgt de ‘internationale indeling’ voor jeugdreeksen, zoals weergegeven in onderstaande tabel. Tot en met U15 mogen meisjes en jongens gezamenlijk deel uitmaken van een ploeg.
Speelsters mogen, doch dit hoeft niet, een leeftijdscategorie lager aantreden. Vanaf U16 schuiven de meisjes door naar de KVE Drongen damesploeg.

Jeugdcategorieën 2021-2022

LeeftijdscategorieGeboortejaarSpelOpmerkingen
U620162 tegen 2, dribbelvoetbal
6 x (2 x 3 min)
12,5m x 18m
Enkel gewestelijk.
Betere U6 kunnen eventueel aansluiten bij de U7
U720153 tegen 3
Decision making.
4 x (2 x 5 min)
15m x 25m
Uitslagen worden niet opgetekend (geen klassement)!
Enkel gewestelijk.
Aaangepaste spelregels (o.a. geen buitenspelval)
U8
U9
2014
2013
5 tegen 5
4 x 15min
25m x 35m
Idem, doch naast gewestelijk ook een provinciale competitie
U10
U11
2012
2011
8 tegen 8
4 x 15 min
35/40m x 40/50m
idem
U12
U13
2010
2009
8 tegen 8
4 x 15min
40/45m x 50/60m
idem
U152008&200711 tegen 11
4 x 20min
volledig veld
Hier is er geen opdeling per jaar meer (men kan dus spelen tegen kinderen die een jaar ouder zijn). Competitie met rangschikking, normale spelregels.
U172006&200511 tegen 11
4 x 20 min
volledige veld
Hier is er geen opdeling per jaar meer (men kan dus spelen tegen kinderen die een jaar ouder zijn). Competitie met rangschikking, normale spelregels.
POSTFORMATIE2004 – 200311 tegen 11
2 x 45min
volledig veld
Hier is er geen opdeling per jaar meer (men kan dus spelen tegen kinderen die een jaar ouder zijn). Competitie met rangschikking, normale spelregels.

KBVB aansluiting, vrijmaken & transfers
Alle aangesloten spelers bij KVE Drongen, zijn tevens aangesloten bij de KBVB
(Koninklijke Belgische Voetbalbond). Een aantal administratieve spelregels zijn van
toepassing voor spelers die willen meetrainen bij een andere voetbalvereniging of die
overstappen naar een andere voetbalclub. Neem steeds contact op met de gerechtelijke
correspondent van KVE Drongen (patrickvl@scarlet.be) of met de jeugdcoördinator.
Hierbij is onder andere het volgende van toepassing:
• Spelers die beslissen om te stoppen met voetballen en niet langer bij KBVB
aangesloten moeten zijn, moeten dit melden aan hun trainer of de jeugdcoördinator vóór eind april.
• Spelers die zich willen vrijmaken om van club te kunnen veranderen: dit kan
conform de KBVB procedure de volledige maand april.
• Diegenen die dit niet deden en later willen vertrekken naar een andere ploeg, dan
is dit mogelijk tot maximaal eind juni (2 maand extra). Buiten de periode april-juni
kunnen wij in het licht van een goede clubwerking geen transfers toelaten.


Ploegbegeleider
Bij elke ploeg wordt onder de ouders een ploegbegeleider aangeduid. De ploegbegeleider heeft een aantal specifieke ondersteunende taken om het reilen en zeilen van de ploeg goed te laten verlopen. De ploegbegeleider wordt door de club in die hoedanigheid kosteloos aangesloten bij de voetbalbond. Een handleiding voor ploegbegeleiders is beschikbaar.


Speelgelegenheid
Alle jeugdploegen spelen in competitief verband, volgens de modaliteiten van de
voetbalbond (voor de jongste reeksen wordt hierbij geen rangschikking bijgehouden).
Wie traint en zich aan de regels houdt krijgt speelgelegenheid. Met andere woorden al
onze jeugdleden krijgen speelkans tijdens de competitiewedstrijden of tornooien. De
positie op het veld, de duur van de invalbeurten, enz. behoort evenwel tot de autonomie
van de trainer. Spelers spelen minimaal 50% van de speeltijd (met uitzondering van
spelers die uit blessure komen, nieuwe spelers in hun inloopperiode, spelers die
regelmatig afwezig zijn of met wie met de ouders andere afspraken gemaakt zijn) door het
systeem van vliegende vervangingen. Naargelang de trainer wordt dit toegepast per
wedstrijd, zo niet gemiddeld over 4 wedstrijden.
Er wordt dus steeds gezocht naar een goed evenwicht tussen spelplezier voor iedereen
en het competitieve. Bij de oudere en hogere jeugdcategorieën komt het competitieve
daarbij gaandeweg meer en meer aan bod en spelen basisspelers meer dan
wisselspelers.


Spelersgroepen en nieuwe spelers
We hebben 25 jeugdploegen die aantreden op gewestelijk (vanaf U6 tot U17) of
provinciaal niveau (vanaf U8 tot Postformatie). Doelstelling hierbij is om spelers uit eigen
jeugd te kunnen inzetten in de eerste ploeg. De jeugdploegen worden samengesteld op
basis van spelers met ongeveer analoge voetbalkwaliteiten, zij het met aandacht voor de
‘ploeggeest’, het ‘samenspel’ en de logistieke mogelijkheden van de club. Soms wordt
gewerkt met een beurtrol voor een deel van de spelers, vb. om betere spelers van
gewestelijke ploegen ook provinciaal te laten spelen.


Voor nieuwe spelers die zich aanbieden is het volgende van toepassing:

* Kandidaat-jeugdleden die willen toetreden moeten eerst een aantal testtrainingen
volgen. Trainer en jeugdcoördinator gaan hierbij de potentiele spelkwaliteiten na
en in welke mate er nog plaats beschikbaar is in de spelersgroep van zijn/haar
leeftijdscategorie.
• Aansluitingen kunnen enkel via de gerechtelijk correspondent of secretaris van KVE Drongen EN na voordracht door de jeugdcoördinatoren.


Terreinen
Voetbalclub KVE Drongen beschikt over een moderne site waar alle wedstrijden en
trainingen doorgaan: Campus Keiskant – St. Gerolfstraat, Drongen. De campus heeft 2
grasvelden en 2 kunstgrasvelden.


Tornooien & oefenwedstrijden
Naast de competitie in jeugdreeksen wordt veelal door de jeugdploegen ook
deelgenomen aan een aantal tornooien, oefenwedstrijden en de jeugdcup. Het betreft
wedstrijden tijdens de voorbereidingsperiode, de winterstop en op het einde van het
seizoen (als de competitie is afgelopen). De tornooien worden vastgelegd door de
jeugdverantwoordelijke, die dit doet in overleg met de trainers en deels ook de ouders.


Vacatures & vrijwilligers
Zoals in het verenigingsleven gebruikelijk is, gebeurt ook de club- en jeugdwerking van
KVE Drongen volledig door vrijwilligers. Gemotiveerde mensen (ouders, familieleden,
onze jong volwassen jeugdspelers, enz.) die een steentje willen bijdragen tot onze
jeugdwerking zijn steeds van harte welkom, o.a. om:
► te helpen bij de voorbereiding en de uitvoering van clubactiviteiten van onze cel
evenementen in de jeugdwerking,
► als scheidsrechter op te treden tijdens jeugdwedstrijden.
► als afgevaardigde jeugdploegen te begeleiden.
Ook gemotiveerde jeugdopleiders en gediplomeerde trainers verwelkomen wij graag in
KVE Drongen!
Geïnteresseerden kunnen een seintje geven aan onze jeugdcoördinator(en)
We nemen dan graag terug contact met je op. Het vrijwilligerswerk gebeurt
overeenkomstig de doelstellingen van ons jeugdbeleid (zie eerder in deze brochure).


Wat verwacht de trainer van ons ouders?
Veel ouders volgen het voetballen van hun kinderen van nabij en dat is een goede zaak.
Het enthousiasme van ouders is erg belangrijk in de voetbalbeleving van onze
jeugdleden. Let wel, hou het bij aanmoedigingen en laat de aanwijzigen over aan de
trainer. Immers, tijdens de trainingen en de wedstrijden wordt een leerproces en
spelbeleving gecreëerd, waarin het jeugdlid de vrijheid heeft om onder éénduidige
begeleiding het voetballen te ontdekken. Deze begeleiding gaat uit van één persoon, de
trainer. Zo niet, dan wordt het verwarrend en weten de jeugdspelertjes soms moeilijk waar
ze aan toe zijn. Schep dus als ouder rust en moedig aan, ouders zijn nodig en meer dan
welkom langs de lijn.
De trainer heeft vaak hulp nodig van de ouders of pleegt overleg met hun over bepaalde
praktische aspecten. Dit gebeurt dikwijls ook via de ploegverantwoordelijke. Zeker
belangrijk voor de trainer is dat hij steeds zo tijdig mogelijk op de hoogte wordt gebracht
van een eventuele afwezigheid van een jeugdspeler op training of wedstrijd.
Ouders staan achter hun kind, en zo hoort het ook. Als ouder heb je daarbij steeds het
recht om te weten wat er rond de jeugdwerking en voetbalvorming in de club gebeurt. Aarzel dan ook niet als je met een probleem of met vragen zit, om de trainer,
jeugdverantwoordelijke of één van de mensen uit het jeugdbestuur aan te spreken. Goed
overleg is een belangrijke zaak, anders ontstaan soms conflicten tussen trainers en
ouders, in de opvatting over de mogelijkheden van de jonge voetballer en in welke ploeg
hij opgesteld wordt. Belangrijk hierbij is dat ouders in hun overleg met de trainer respect hebben voor de autonomie van de trainer en de sportieve cel inzake de meeste sportieve
aspecten.
We moedigen de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van onze spelertjes aan, steun ons
als ouder hierin en laat uw kind zelfstandig hun schoenen ‘strikken’, zich douchen, enz.
zodra ze dit kunnen.

Tot slot, om alles organisatorisch vlot te laten verlopen, wordt met aandrang gevraagd dat
ouders steeds zo snel mogelijk reageren op vragen die door de trainer of
ploegafgevaardigde gesteld worden inzake praktische en organisatorische afspraken die
moeten gemaakt worden.

Advertentie
%d bloggers liken dit: